Produkt dnia
Jerry Can Bar - Moro Sand
Jerry Can Bar - Moro Sand
410,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
 
WITAMY NA STRONIE SKLEPU 4-BLOKES.COM - Men's Shop

W naszym sklepie znajdziecie produkty takie jak: Jerry Can Bar ( kanistry barki ) , Sling for Beer (nosidła na piwo ), Jerry Cans ( kanistry ) oraz ich wiele odsłon i wykonań, począwszy od różnych kolorów po ich wielkość jak i zastosowanie i przeznaczenie. Produkty z serii Jerry Can Bar są wykonywane ręcznie. Zapraszamy do zakupów w naszej platformie sklepowej - zespół 4-Blokes.com


Dla bezpieczeństwa oraz wygody naszych klientów sklep 4-BLOKES.COM - Men's Shop korzysta z płatności elektronicznych takich jak:

Oraz informujemy że nasz sklep internetowy obsługuje platforma bankowa mBank.

Polityka prywatności i plików cookies
Polityka prywatności i plików cookie


Ochrona Państwa danych oraz ich bezpieczeństwo i poufność są ważne dla 4-BLOKES.COM. Poniżej informujemy Państwa o przetwarzaniu (w tym o gromadzeniu i przechowywaniu) danych osobowych podczas korzystania z naszej stron internetowej lub naszej oferty online na stronie 4-blokes.com. Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą być osobiście powiązane z Panem/Panią, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail. Platforma naszego sklepu internetowego ściśle przestrzega  przepisów o ochronie danych osobowych. Naszym celem jest nie tylko zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa podczas korzystania z naszego serwisu, ale również zagwarantowanie, że Państwa dane są w 4-BLOKES.COM w dobrych rękach.

 

1. Administrator


Administratorem w zakresie prawa ochrony danych zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO):
w odniesieniu do danych zbieranych w związku ze zwykłym przeglądaniem przez niezarejestrowanych i niezalogowanych, jak i zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników naszej strony internetowej, sklepu internetowego 4-BLOKES.COM administratorem Państwa danych osobowych jest IVOTEC z siedzibą w Zabrzu przy ul. Grunwaldzkiej, 41-800 Zabrze, telefon: +48 571346730, e-mail: biuro.ivotec@gmail.com

 

2. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych


Kontakt w sprawach Ochrony Danych Osobowych możliwy jest poprzez formularz kontaktowy zawarty w serwisie internetowym sklepu 4-BLOKES.COM w zakładce „kontakt” .
W tym celu należy poprawnie uzupełnić formularz kontaktowy a w miejscu Temat należy wpisać
Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych
lub bezpośrednio pod adresem poczty elektronicznej: biuro.ivotec@gmail.com z dopiskiem w miejscu tematu wiadomości Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych

 

3. Bezpieczeństwo danych


Chronimy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych osobowych przez osoby nieupoważnione. Dostęp do kont klientów i innych usług osobistych możliwy jest tylko po wpisaniu identyfikatora użytkownika i osobistego hasła. Zawsze należy zachować poufność danych dostępowych i zamknąć okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, zwłaszcza jeżeli komputer jest udostępniany innym osobom.

Przy przekazywaniu danych osobowych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej stosowana jest zasadniczo tzw. procedura bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer). Transmisję zaszyfrowanych danych można rozpoznać po wyświetleniu na dolnym pasku stanu przeglądarki symbolu klucza lub zamka.

Przetwarzanie ewentualnych danych osobowych dla celów bezpieczeństwa danych i systemu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO i naszego uzasadnionego interesu w zabezpieczeniu systemów i zapobieganiu nadużyciom.

 

4. Cel, podstawa i zakres przetwarzanie danych osobowych.


I. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę wynikają z działań podejmowanych przez Administratora danych osobowych.
II. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę:

1. Zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej, w tym obsługa płatności, realizacja zamówienia, komunikacja z użytkownikiem serwisu w związku z realizowaną usługą; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, realizacji zamówienia, kupna towarów w naszym serwisie internetowym );

a. Dane osobowe posiadacza konta i dane związane z korzystaniem przez użytkownika z usług serwisu za pośrednictwem tego konta: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr konta bankowego, nr NIP, dane adresowe odbiorcy przesyłki, dane opisujące status przesyłki wysyłanej za pośrednictwem serwisu, dane dot. płatności związanej z realizacją usługi, adresy do komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. Twitter, Facebook);

b. Dane osobowe zawarte w książce adresowej Użytkownika serwisu (wprowadzane i administrowane przez Użytkownika): imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

2. Weryfikacja tożsamości i wiarygodności użytkownika serwisu – jest zespołem czynności przed zawarciem lub wykonaniem umowy, a także w trakcie postępowania reklamacyjnego mającym na celu zapobieganie wykorzystania serwisu w celach przestępczych, w szczególności działaniem na szkodę administratora serwisu i osób trzecich; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią); Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane dokumentu tożsamości, w tym kopia tego dokumentu, dane osobowe zbierane w procesie zakładania i aktualizacji konta Użytkownika.

3. Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną Usługą Elektroniczną, w tym pośredniczenie w przekazywaniu roszczeń reklamacyjnych do Partnera; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu), powód i dane przedmiotu reklamacji. 

4. Dochodzenie roszczeń należnych względem Administratora platformy sklepu internetowego 4-bloks.com (windykacja należności); podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych); Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, dane dot. źródła powstania roszczeń (np. informacja o niezapłaconej fakturze) oraz opis charakteru i wysokości roszczenia, wykaz czynności związanych z dochodzeniem roszczenia.

5. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy, w tym newsletter - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku newslettera oraz innych form reklamy świadczonych drogą elektroniczną – wymagana jest zgoda Użytkownika wynikająca z odpowiednich przepisów.

6. Zapewnienie bezpieczeństwa serwisu i ochrony danych jego użytkowników – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do serwisu 4-BLOKES.COM.

 

5.Udostępnianie danych osobowych

W związku z realizacją podstawowych swoich funkcji serwis 4-BLOKES.COM udostępnia każdorazowo dane osobowe jednemu z Partnerów świadczących usługi przewozowe, kurierskie lub pocztowe, których to dokonał samodzielnie użytkownik sklepu internetowego w trakcie zakupów i zamówienia towarów korzystając z naszej platformy sklepu online.

 • Dane użytkownika za jego zgodą mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi płatnicze (platform płatniczych). Aktualnie sklep internetowy 4-BLOKES.COM korzysta z następujących platform płatniczych:
  PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182
 • Dane osób zadłużonych w ramach procesu dochodzenia roszczeń mogą być przekazywane do zewnętrznych firm windykacyjnych, kancelarii prawnych, sądów powszechnych i instytucji arbitrażowych.
 • Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
 • Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
 • Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę  przetwarzania danych osobowych lub w oparciu o obowiązek prawny, jak i do celów realizowanych w ramach korzystania ze sklepu internetowego 4-BLOKES.COM przez jego klientów i użytkowników.

 

6. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)


Dane osobowe użytkownika serwisu mogą być przechowywane:

1. Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w serwisie – przez cały czas aktywności konta (trwania umowy) oraz przez okres 10 lat po jej wygaśnięciu w postaci archiwalnej (zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego w przedmiocie przedawnienia roszczeń).
2. Dane marketingowe - do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.
3. Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami m.in. ustaw: ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości.
4. Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.

 

7. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez platformę sklepu internetowego 4-BLOKES.COM a zarazem głównym podmiotem odpowiedzialnym za serwis jak i będącym Administratorem danych firma IVOTEC przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
 • prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
 • prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

 

8. Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych.

 • Podanie danych osobowych przy rejestracji w serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy na korzystanie z funkcjonalności serwisu 4-blokes.com
 • Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych i jego platformę jaką jest sklep internetowy 4-blokes.com

 

9. Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę portalu 4-blokes.com (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony 4-blokes.com w następujących celach:

 • realizacja podstawowych funkcjonalności sklepu 4-BLOKES.COM, takich jak identyfikacja użytkowników zalogowanych w serwisie i utrzymywania sesji logowania, przechowanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań, czy raportów obsługiwanych przez platformę sklepu internetowego;

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową.
Wiele serwisów internetowych i serwerów używa plików cookie. Pliki cookie często zawierają tzw. identyfikator cookie. Identyfikator taki jest niepowtarzalnym oznaczeniem pliku cookie i składa się z ciągu znaków, który można wykorzystać do przypisania serwisów internetowych i serwerów do określonej przeglądarki internetowej, w której plik cookie był przechowywany. Takie pliki cookie umożliwiają odróżnienie poszczególnych przeglądarek od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Dzięki temu określona przeglądarka internetowa może być rozpoznawana i identyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora cookie.

Korzystając z plików cookie, możemy zapewnić Państwu bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie mogą lub mogą być jedynie w ograniczonym stopniu zrealizowane bez plików cookie. Pliki cookie pozwalają nam ponownie rozpoznawać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego ponownego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom naszej oferty online korzystania z niej. Przykładem może być funkcja koszyka na stronie internetowej w przypadku której plik cookie służy do „zapamiętania" przez użytkownika artykułów zapisanych w koszyku, tak aby mógł on zachować tę kombinację artykułów podczas następnej wizyty, jeżeli rezerwacja nie została jeszcze zakończona. Te pliki cookie, które są ograniczone do 10 dni, są wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. W związku z tym nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu i optymalizacji funkcjonalnej i wygodnej oferty online.

Użytkownik może w każdej chwili zablokować ustawienia plików cookie, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę internetową i w ten sposób na stałe sprzeciwić się ustawieniom plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Należy jednak pamiętać, że dezaktywacja plików cookie w przeglądarce internetowej może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszych usług i innych usług online.

W serwisie sklepu internetowego używane są pliki cookies:

1. Stałe - pliki wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania Serwisu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności (np. ustawienia filtru). Pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez Serwis lub Użytkownika. Brak tych plików uniemożliwia przeglądanie Serwisu według wybranych przez Użytkownika preferencji.
2. Sesyjne - pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu (tzw. sesja). Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania Użytkownika oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie oraz zapewniających bezpieczeństwo Serwisu. Pozostają na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

Pliki cookies podmiotów trzecich:

1. Analityczne – pliki zapisywane przez:
Google Analytics, bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów. Rezygnacja

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl